KURSANMÄLAN

v å r e n  2 0 2 3 

VILLKOR FÖR ANMÄLAN


Observera att du som dansat hos oss under höstterminen automatiskt är anmäld till samma kurser på vårterminen. Endast om du vill lägga till kurser behöver du göra en ny anmälan.
Om du inte vill gå kvar i vår, meddela så snart som möjligt via denna länk.

ALLMÄNT OM TERMINEN
Vårterminen startar vecka 3 och pågår till och med vecka 21 med uppehåll för lov vecka 10,15 och 20.
Varje kurs består av 16 lektionstillfällen.

ANMÄLAN
För kursdeltagare under 18 år ska målsman genomföra anmälan.
Anmälan är bindande med undantag för ångerrätt och oförutsedda händelser beskrivna nedan.

BETALNING AV TERMINSAVGIFT

Avgiften ska vara betald innan andra kurstillfället till Swish 123 327 78 03 eller bankgiro 5998–0532.
Ange ”VT23 Förnamn Efternamn” (elevens) som meddelande.
Vid betalning blir eleven automatiskt medlem i Dansföreningen Jämtflammorna. Medlemskapet gäller under resterande kalenderår.

BETALNINGSPÅMINNELSE
Måste vi påminna om betalning efter andra kurstillfället tillkommer en avgift på 80 kr.

DAGAR & TIDER
Wendlas Dansstudio förbehåller sig rätten att ändra dagar och tider samt ställa in kurser fram till fjärde kurstillfället. Om ny tid eller annan kurs ej passar återbetalas avgiften för kursen.
Byte av tid kan göras tillfälligtvis för enstaka kurstillfälle vid överenskommelse i respektive grupp till exempel då kurs krockar med tävlingsverksamhet eller vid ledares frånvaro om vikarie ej finns.

ÅNGERRÄTT
Du har enligt lag full ångerrätt i 14 dagar från den dag du har gjort anmälan. Utöver det erbjuder vi dig möjlighet att avboka efter första men innan det andra kurstillfället. Meddela att du vill avanmäla dig från en kurs genom att mejla till info@wendlas.com. Om avanmälan ej gjorts innan andra kursveckan debiteras full terminsavgift.
Utebliven betalning gäller inte som avanmälan.

SJUKDOM, SKADA ELLER ANNAT FÖRHINDER

Utöver vad som behandlas under avsnittet Ångerrätt (se ovan) är avbokning av pågående danskurs inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom/skada, flytt från ort eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som inte hade kunnat förutses.
I dessa fall behöver Wendlas Dansstudio få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt för att återbetalning av avgift ska kunna göras. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av terminen från och med att du skriftligen har meddelat Wendlas via e-post till info@wendlas.com.

PUBLICERING AV FOTO OCH FILM
Det händer att vi publicerar bilder och filmklipp från kurser och uppvisningar på vår hemsida eller i sociala medier. När du anmäler dig till en kurs hos Wendlas Dansstudio så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma i sådan publicering är det elev/målsmans ansvar att vid anmälan meddela Wendlas Dansstudio.

Betalning

Vårterminens kurser ska vara betalda senast söndag 29/1 enligt något av följande alternativ:

 1. Swisha till 123 327 78 03. Ange "VT23 Förnamn Efternamn" (elevens) som meddelande. 

 2. Betala till bankgiro 5998-0532. Ange meddelande "VT23 Förnamn Efternamn" (elevens) istället för OCR-nr.

Priser
 •  45 min/vecka 1050 kr
  1.0 tim/vecka  1250 kr
  1.5 tim/vecka  1350 kr
  2.0 tim/vecka 1450 kr
  2.5 tim/vecka 1550 kr
  3.0 tim/vecka 1650 kr
  3.5 tim/vecka 1750 kr
  4.0 tim/vecka 1850 kr
  4.5 tim/vecka 1950 kr
  5.0 tim/vecka 2050 kr
  Fler än 5 tim/vecka 2150 kr

  Tävlingsdans +650 kr
  Poledance 1650 kr

  Priset är för hela terminen och avser 16 lektionstillfällen per kurs.
KURSANMÄLAN TILL VÅREN 2023

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in används bland annat till att hålla ordning i register, ansöka om ekonomiska stöd, delta i eller arrangera tävlingar. Vår integritetspolicy beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.  Policyn hittar du här: