KURSANMÄLAN

H Ö S T E N  2 0 2 2 

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

ALLMÄNT OM TERMINEN
Höstterminen startar vecka 36 och pågår till och med vecka 48 med uppehåll för lov vecka 44.
Varje kurs består av minst 12 lektionstillfällen. Om fler tillfällen (s.k. extraträning) erbjuds under terminstid, är dessa kostnadsfria för deltagarna.

ANMÄLAN
För kursdeltagare under 18 år ska målsman genomföra anmälan.
Anmälan är bindande med undantag för ångerrätt och oförutsedda händelser beskrivna nedan.
Vid anmälan blir eleven automatiskt medlem i Dansföreningen Jämtflammorna. Medlemsskapet gäller under resterande kalenderår.

BETALNING AV TERMINSAVGIFT
Avgiften ska vara betald innan andra kurstillfället till Swish 123 327 78 03 eller bankgiro 5998–0532.
Ange ”HT22 Förnamn Efternamn” (elevens) som meddelande.

BETALNINGSPÅMINNELSE
Måste vi påminna om betalning efter andra kurstillfället tillkommer en avgift på 80 kr.

DAGAR & TIDER
Wendlas Dansstudio förbehåller sig rätten att ändra dagar och tider samt ställa in kurser fram till fjärde kurstillfället. Om ny tid eller annan kurs ej passar återbetalas avgiften för kursen.
Byte av tid kan göras tillfälligtvis för enstaka kurstillfälle vid överenskommelse i respektive grupp till exempel då kurs krockar med tävlingsverksamhet eller vid ledares frånvaro om vikarie ej finns.

ÅNGERRÄTT
Du har enligt lag full ångerrätt i 14 dagar från den dag du har gjort anmälan. Utöver det erbjuder vi dig möjlighet att avboka efter första men innan det andra kurstillfället. Meddela att du vill avanmäla dig från en kurs genom att mejla till info@wendlas.com. Om avanmälan ej gjorts innan andra kursveckan debiteras full terminsavgift.
Utebliven betalning gäller inte som avanmälan.

SJUKDOM, SKADA ELLER ANNAT FÖRHINDER

Utöver vad som behandlas under avsnittet Ångerrätt (se ovan) är avbokning av pågående danskurs inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom/skada, flytt från ort eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som inte hade kunnat förutses.
I dessa fall behöver Wendlas Dansstudio få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt för att återbetalning av avgift ska kunna göras. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av terminen från och med att du skriftligen har meddelat Wendlas via e-post till info@wendlas.com.

PUBLICERING AV FOTO OCH FILM
Det händer att vi publicerar bilder och filmklipp från kurser och uppvisningar på vår hemsida eller i sociala medier. När du anmäler dig till en kurs hos Wendlas Dansstudio så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma i sådan publicering är det elev/målsmans ansvar att vid anmälan meddela Wendlas Dansstudio.

Betalning

Höstterminens kurser ska vara betalda senast måndag 12/9 enligt något av följande alternativ:

 1. Swisha till 123 327 78 03. Ange "HT22 Förnamn Efternamn" (elevens) som meddelande. 

 2. Betala till bankgiro 5998-0532. Ange meddelande "HT22 Förnamn Efternamn" istället för OCR-nr.

Priser
 •  45 min/vecka   900 kr
  1.0 tim/vecka  1100 kr
  1.5 tim/vecka  1200 kr
  2.0 tim/vecka 1300 kr
  2.5 tim/vecka 1400 kr
  3.0 tim/vecka 1500 kr
  3.5 tim/vecka 1600 kr
  4.0 tim/vecka 1700 kr
  4.5 tim/vecka 1800 kr
  5.0 tim/vecka 1900 kr
  Fler än 5 tim/vecka 2000 kr

  Tävlingsdans +650 kr

  Priset är per termin och avser 12 lektionstillfällen per kurs.
KURSANMÄLAN TILL HÖSTEN 2022

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in används bland annat till att hålla ordning i register, ansöka om ekonomiska stöd, delta i eller arrangera tävlingar. Vår integritetspolicy beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.  Policyn hittar du här: